top of page

ONLİNE GRUP EĞİTİMLERİ

ISST SERTİFİKASTON EĞİTİMİ
GRUP ŞEMA TERAPİ

JOAN M. FARREL (Ph.D.)
IDA A. SHAW (M.A)

&
 
SEVİNÇ GÖRAL ALKAN (Ph.D.)

20-21-27-28 OCAK 2023
1.png

Zoom ile Çevrimiçi Eğitim

İngilizce’den simultane çeviri yapılacaktır.

Kontenjan sınırlıdır. 

 

Şema Terapi’nin önderleri ve Grup Şema Terapi'nin yaratıcıları Joan Farrell ve Ida Shaw Grup Şema Terapi Sertifikasyon eğitimi ile ilk kez Türkiye’de!

Eğitmenlerin dünyaca ünlü yayınları:

 

Borderline Kişilik Bozukluğu için Grup Şema Terapi: Hastalar için Çalışma Kitabı ile Adım Adım Tedavi El Kitabı, Wiley-Blackwell, 2012.

 

Şema Terapi Klinisyenin Rehberi: Bireysel, Grup veya Klinik Ortamlarda Şema Terapi Programları Oluşturmak ve Uygulamak, Wiley- Blackwell, 2014

DVD Seti: Grup Şema Terapi: Kişilik bozukluğu olan hastaları tedavi etmek için yenilikçi bir yaklaşım, IVAH-Hamburg, 2011

 

Bu 4 günlük yoğun sertifikasyon eğitimi size;

 • Grup Şema Terapi’yi (G-ŞT) geliştiren yazar ve kuramcılardan öğrenme fırsatı verir. (Farrell & Shaw, 1994, 2009, 2012, 2014)

 • Joan Farrell ve Ida Shaw’ın eşsiz G-ŞT modeli, dünyada kullanılan en önemli grup uygulamalarını Jeffrey Young'ın bireysel Şema Terapisi (ŞT) ile bütünleştirir. (Young, Klosko ve Weishar, 2003)

 • G-ŞT modeli, şema ve modlar üzerinde değişim yaratmak için grup terapinin iyileştirme güçlerini stratejik olarak kullanır.

 • G-ŞT, geleneksel grup terapi modellerinin çok ötesine geçen yaratıcı bir ŞT yaklaşımıdır. G-ŞT, bireysel ŞT müdahalelerini bir grup formatına entegre etmekle kalmaz, grup terapinin temel uygulamalarını da yenileyerek ŞT müdahaleleri ile geliştirir.

 

G-ŞT 'nin arkasındaki ana fikir, terapistlerin yeniden ebeveynlik rehberliğinde, grup üyelerinin kardeşlik sosyalleşmesini de ekleyerek “yeniden aile içi düzeltici bir duygusal deneyim” sağlamasıdır. Grubun düzeltici duygusal sürecinin bir parçası olarak hastalar, her bir grup üyesinin çeşitli modlarının (örneğin Kopuk Korungan Koruyucu, Sağlıklı Yetişkin, Cezalandırıcı Ebeveyn) rollerini üstlendikleri ve nihayetinde onları iyileştirdikleri imgeleme ve rol yapma egzersizleri yaparlar.

Destekleyici, onaylayıcı bir grupta ŞT deneyimi, terk edilme, kusurluluk, duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon ve güvensizlik/kötüye kullanılma gibi anahtar şemaları doğrudan etkileyebilir ve iyileştirebilir.

Bireysel ŞT gibi, G-ŞT şunları geliştirir: duygu düzenleme, kişilerarası ilişkiler, sosyal, aile ve mesleki işlevsellik ve yaşam kalitesi.

G-ŞT yaklaşımının etkinliğini destekleyen önemli araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin 2009’da, 2013’de ve 2014’te Amerika, İsviçre, Hollanda, Almanya gibi dünyanın pek çok yerinde Dr. Arnoud Arntz ve diğer klinisyen ve araştırmacılarla işbirliği içinde gerçekleşmiş ve yayınlanmış rastgele seçkili kontrollü bilimsel araştırmalar (RCT) bulunmaktadır. Bu çalışmalar ile G-ST’nin başta Sınır Kişilik Bozukluğu olmak üzere,  Kaçıngan, Obsesif Kompulsif, Bağımlı gibi C küme kişilik bozukluklarında da G-ŞT’nin etkililiğinin ampirik kanıtları sağlanmıştır. Bu çalışmalar, otuz seanslık kısa bir grup tedavisinin bile çok büyük olumlu etkilerini göstermektedir.

 

Bireysel ŞT gibi G-ŞT de Sınır Kişilik Bozukluğu olan hastalar ile geliştirilmiştir, ancak tanılar üstüdür. Diğer kişilik bozukluklarına, kompleks travmaya, diğer zorlu hasta popülasyonlarına veya herhangi bir hasta grubundaki kalıcı sorunlara yol açan uyum bozucu şemalara veya mod etkilerine uyarlanabilir.

Bu dört günlük eğitim, G-ŞT modelini ve temel müdahalelerini sunar. Grup Şema Terapi, bireysel ŞT ile aynı şekilde işlev görür, yani terapistin sınırlı yeniden ebeveynliği ve mod değişikliğine yönelik müdahaleleri, klinik tanı ya da bozukluktan ziyade hastanın içinde bulunduğu moda yönelik olarak tasarlanır.

 

Eğitmenler eğitim sırasında katılımcılardan kendi hasta/danışanlarını oynamalarını ister ve böylece her çeşit tanı grubundan hasta/danışan örneği grup çalışmalarında G-ŞT müdahalelerini yaşantılamak için örnek olarak kullanılabilir.  

 

Temel G-ŞT müdahaleleri şunları içerir: grubun sınırlı yeniden ebeveynliği, grupla imgede yeniden senaryolama, moda özel grup rol oyunları, yaşantısal grup çalışmaları ve daha şiddetli bozukluklarla sınırlı yeniden ebeveynliğin ruhunu oluşturmak için çok önemli olduğunu düşündüğümüz ‘ayırt edici iki terapist modeli.' Bu müdahaleler bireysel ŞT’de de kullanılabilir ve eğitime katılanların ilgi alanına bağlı olarak G-ŞT modeli ve uygulamalarının bireysel ŞT içinde kullanımına da odaklanılabilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Powerpoint ile kuramsal ve eğitimsel bölüm ve içerik ile ilgili grup tartışması

 • Katılımcılarının hasta/danışanları oynadığı, eğitmenler tarafından yapılan canlandırma ve rol oyunları

 • Eğitmenlerin kendi G-ŞT uyguladıkları ve bir gruba liderlik ettikleri DVD video bölümlerinin örnek olarak izlenmesi

 • Katılımcıların müdahaleleri uygulamalarına fırsat verilmesi, geri bildirim ve yönlendirme sağlanması

 

İlk gün daha çok anlatım odaklıdır ancak hasta/danışan grubunu oynayan katılımcılarla uygulamalara da yer verilecektir.  

Üçüncü gün, çoğunlukla uygulamaları içerir ve dördüncü gün katılımcıların bir ŞT grubunda olmayı deneyimledikleri küçük bir grup terapi uygulamasını içerir.

 

Önemli:

 • G-ŞT sertifikasyon eğitimi Midwest – Indianapolis Şema Terapi Enstitüleri tarafından sunulan Grup Şema Terapide ISST onaylı sertifikasyon eğitim programının müfredatını takip eder.

 • ISST Standart düzey Grup Şema Terapisi Sertifikasyonu için gerekli olan 24 saati sağlar.

 • ISST ölçütlerine uygun olan katılımcılar bu eğitimi tamamladığında, sertifikasyon sürecine devam edebilecekleri ISST onaylı katılım belgesi almaya hak kazanır.

 • Bu eğitimi tamamlayıp ISST katılım belgesine sahip olanlar eğitmenlerden süpervizyon almada öncelik kazanacaklardır.

                 

 

“Grup Şema Terapi, Şema Terapi yaklaşımının güçlü tedavi stratejilerini, Bireysel Şema Terapi ile eşdeğer veya belki de daha üstün sonuçlarla, daha yüksek maliyet-verimliliği ile sunma potansiyeline sahiptir. Bu eğitmenlerin/ yazarların 30 yılı aşkın bir süredir edindiği deneyim, bu eğitimde baştan sona belirgindir. Joan ve Ida'nın geliştirdiği yaklaşım gerçekten benzersiz, heyecan verici ve umut verici.

Joan Farrell, bir bütün olarak grup için bir “güvenilir temel”, duygusal merkez ve “öğretmen” olarak hizmet eden seçkin bir şema terapistidir- yeterli zaman ve deneyim verildiğinde, içini doldurmayı öğrendiğimi hayal edebileceğim bir rol!

Beni gerçekten şaşırtan şey -belki de onun tarzı benimkinden ve Joan'ınkinden çok farklı olduğu için- Ida Shaw'ın dikkat çekici grup çalışmasıydı. Grup deneyimine getirdiği özgünlük, yaratıcılık ve kendiliğindenlik düzeyini ifade etmek zor. Gestalt, psikodrama, rol-oyunu ve kendi bulaşıcı oyun tarzının unsurlarını şema modu çalışmasının yoğun taleplerine mükemmel bir şekilde uyan bir yaklaşımla harmanlayarak hastaları derin bir şekilde değişmeye ikna edebiliyor.”

               

           

                                                                                                                 

 

Sertifikasyon:

Bu eğitim, Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) tarafından Grup Şema Terapi (G-ST) temel düzey sertifikası için geçerlidir.

 

Bu eğitim Grup Şema Terapisti sertifikasyonu için gereken 24 saatlik temel eğitimi kapsar.

ISST Grup Şema Terapisti sertifikasyonu için gerekenleri  linki tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bu eğitim aynı zamanda ISST Sürekli Eğitim Kredisi yerine geçer.

 

Eğitmenler:

JOAN M. FARRELL

ISST İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni Süpervizörü Ph.D.
 

Purdue Üniversitesi'nde (IUPUI) Klinik Psikoloji lisansüstü öğrencilerine süpervizyon veren ve denetleyen Klinik Psikoloji profesörüdür. Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (IUSM) Psikiyatri alanında 25 yıl klinik profesörlük yapmıştır. IUSM/Eskenazi Toplum Ruh Sağlığı Sınır Kişilik Bozukluğu Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde eğitim direktörüdür. ISST'nin seçilmiş Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim ve Sertifikasyon Koordinatörüdür.

IDA A. SHAW

ISST İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni Süpervizörü M.A.
 

Sınır Kişilik Bozukluğu Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde Grup Şema terapisinin ana eğitmeni ve süpervizörüdür. Beş ülkeden 12 kliniğin katıldığı Sınır Kişilik Bozukluğu için G-ŞT araştırmasının ve Hollanda'da yapılmış, G-ŞT'yi Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ve sosyal fobi için uyarlayan araştırmanın ana direktörlüğünü 5 yıl boyunca sürdürmüştür. Sınır Kişilik Bozukluğu araştırmasında Arnoud Arntz (Ph.D) ile birlikte bilimsel araştırma yöneticiliği rolünü üstlenmiştir. Aynı zamanda ISST Sertifikalı Çocuk ve Ergen Şema Terapisi süpervizörü/eğitmenidir ve bu alan için sertifika standartlarını tanımlayan ISST Çocuk ve Ergen Şema Terapisi Çalışma Grubunun başkanıdır.

SEVİNÇ GÖRAL ALKAN

ISST İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni Süpervizörü Klinik Psikolog Ph.D.

EFPA Euro-Psy psikoloji ve psikoterapi lisanslarına sahiptir. ISST onaylı Şema Terapi eğitmeni ve süpervizörüdür. Şema Terapi Türkiye'nin kurucusudur. Şema Terapi alanında eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarını sürdürmektedir. 2019’dan itibaren Hollanda ve Belçika'da Arnoud Arntz’ın liderlerinden biri olduğu Sınır Kişilik Bozukluğu için G-ŞT ve Diyalektik Davranış Terapisi karşılaştırması Randomize Kontrollü Çalışma araştırmasında koordinatörlük rolü üstlenmiştir.

Kimler Katılabilir:

ISST Onaylı Katılım Belgesi:

ISST Onaylı Temel Düzey Şema Terapi Eğitimi Katılım Belgesi olan Psikiyatristler ve Klinik Psikologlar

12 Saatlik ISST Onaylı Şema Terapi'ye Gİriş Eğitimi Katılım Belgesi olan Psikiyatristler ve Klinik Psikologlar

Nerede: Zoom Online

Çeviri: Simultane Türkçe çeviri yapılacaktır.

Takvim:

16-17 Ocak 2023 Şema Terapiye Giriş Eğitimi

20 Ocak 2023 Cuma 15.00-22.30

21 Ocak 2023 Cumartesi  15.00-22.30

27 Ocak 2023 Cuma 15.00-22.30

28 Ocak 2023 Cumartesi  15.00-22.30

(Eğitim 4 gün sürer ve toplam 24 saattir)

Ücret:  

 

ISST Onaylı Katılım Belgesi Alacak Olanlar:

16.800 + %18 KDV= 19.824 TL

ya da

1250 USD

(yurt içinde ikamet edenler için 1250 USD + %18 KDV = 1475 USD)

Erken Kayıt: 

 

31 Mart 2022’ye kadar kayıt yaptıranlara %10 erken kayıt indirimi uygulanır.

Taksit Seçeneği: 

 

 

Şema Terapi’nin kurucusu Jeffrey Young, Farrell & Shaw’ın eğitimine katılmış ve şunları  söylemiştir:

Jeffrey Young, Dr.

New York Columbia Üniversitesi Şema Terapi Enstitüsü, 

Psikiyatri Anabilim Dalı

Ödeme:

Hesap İsmi: SERPİL GÖRAL

Garanti Bankası Cihangir Şubesi (Şube Kodu: 575)

IBAN:  TR62 0006 2000 5750 0006 6895 36         

 

İade Koşulları:   

 • Hazine Eğitim 20 Ocak 2023'ten önce eğitimi iptal etme hakkını saklı tutar. Eğitimin iptal edilmesi durumunda ücretin %100’ü iade edilir.

 • 26 Kasım 2022’ye kadar yapılan katılımcı iptallerinde ücretin % 50’si iade edilir.  

 • 26 Kasım 2022’den sonra yapılan katılımcı iptallerinde ücret iadesi yapılmaz. 

 • Taksitle yapılan ödemelerde katılımcı iptallerinde ücret iadesi yapılmaz.

 

Önemli Not:

 • Kontenjan sınırlıdır.  

 • Bu eğitim 24 ISST Sürekli Eğitim Kredisi sağlar. (ISST Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre Ocak 2020'den geçerli olmak üzere herhangi bir 2 yıllık dönemde 12 saatlik Şema Terapi Sürekli Eğitimine (SE) katılmak 'ISST Şema Terapi Sertifikasyonu'nu  sürdürme gerekliliklerinden biridir.)

 • Kontenjanın dolup dolmadığı ile ilgili Hazine Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. 

 • Taksit seçeneği ve yurt dışından ödemeler için Hazine Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Taksit seçeneğini kullanan katılımcılar eğitimin başlama tarihinden önce tüm taksit ödemelerini tamamlamış olmalıdır.

Kayıt İçin Ne Yapmalıyım?:

Kayıt için

 • Alana ait tüm diplomalarınızı ve yüksek lisans/uzmanlık öğrenci belgenizi,

 • Varsa ISST onaylı Standart ya da İleri Düzey Şema Terapist Sertifikanızı, temel düzey Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi Katılım Belgenizi,

 • İletişim bilgilerinizi,

 • TC kimlik numaranızı,

 • Ödeme dekontunuzu

 

hazineegitim@gmail.com adresine gönderin. 

Bize ulaşın:

Hazine Eğitim

hazineegitim@gmail.com 

0546 606 54 88

Çapa 1
Şema Terapi Türkiye LOGO_edited.png
ISST-NEWEST-LOGO-300x218.png
bottom of page